კათედრა

დაწყებითი კლასების კათედრა

დაწყებითების კლასების კათედრა ზრუნავს მოსწავლეთა სულიერი, ფიზიკური, გონებრივივი მიდრეკილებების გამოვლენასა და საბაზისო უნარების(კითხვა, წერა, მეტყველება) განვითარებაზე, ინოვაციური პედაგოგიური მეთოდოლოგიისა და მიდგომების დანერგვის გზით. დაწყებითი კლასების კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინების ( ქართული ენა, მათემატიკა, ბუნების მეტყველება ) ყველა პედაგოგს. ისინი თანასწორობის საფუძველზე მონაწილეობენ კათედრის მუშაობაში.

 

დაწყებითი კლასების კათედრის ხელმძღვანელი : ზაირა კერესელიძე

 

ტელ: 593-888-998  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

ქართული ენისა და ლიტერატურის  კათედრა ინოვაციური პედაგოგიური მეთოდოლოგიისა და მიდგომების დანერგვის გზით, ზრუნავს აღზარდოს პატრიოტი, მიზანდასახული და თავისუფლად მოაზროვნე პიროვნება.ქართული ენისა და ლიტერატურის  კათედრა აერთიანებს ამ საგნის ყველა პედაგოგს. ისინი თანასწორობის საფუძველზე მონაწილეობენ კათედრის მუშაობაში.

კათედრის ხელმძღვანელი:     ნინო  განდელიძე      

ტელ: 551515740       


მათემატიკის კათედრა

მათემატიკის კათედრა ზრუნავს მოსწავლეებში ლოგიკური აზროვნების ჩამოყალიბებას და ცხოვრებისეული ამოცანების გადასაწყვეტად საჭირო უნარების განვითარებას, საგანში არსებული თანამედროვე პედაგოგიური მიდგომებისა და ტექნოლოგიების დანერგვის გზით. მათემატიკის კათედრა აერთიანებს საგნის( მათემატიკა, ი.ს.ტ., საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება, ზოგადი უნარები) ყველა პედაგოგს. ისინი თანასწორობის საფუძველზე მონაწილეობენ კათედრის მუშაობაში.

კათედრის ხელმძღვანელი: მაია ბარნაველი

ტელ: 551505169    mail: 


საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

საზოგადოებრივი მეცნიერებათა კათედრის დანიშნულებაა ეფექტური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის გზით გააღვივოს მოსწავლეებში კრიტიკული, შემოქმედებითი აზროვნება და მოამზადოს ისინი სამოქალაქო საზოგადოების ღირსეულ წევრებად.

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს საგნის(: ისტორიას, გეოგრაფიას, სამოქალაქო განათლებასა და რელიგიის ისტორიას) ყველა პედაგოგს. ისინი თანასწორობის საფუძველზე მონაწილეობენ კათედრის მუშაობაში.

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრის ხელმძღვანელი: ნინო შველიძე  

ტელ: 599556739   mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


უცხოური ენისა და ლიტერატურის კათედრა

უცხო ენების კათედრა ზრუნავს მოსწავლეებს განუვითაროს ზოგადი საკომუნიკაციო უნარჩვევები( წერა, კითხვა, მეტყველება, მოსმენა) ინოვაციური პედაგოგიური მიდგომებისა და ტექნოლოგიების დანერგვის გზით. უცხოური ენისა და ლიტერატურის კათედრა აერთიანებს საგნის( რუსული, ინგლისური, ესპანური და გერმანული) ყველა პედაგოგს. ისინი თანასწორობის საფუძველზე მონაწილეობას იღებენ კათედრის მუშაობაში.

კათედრის ხელმძღვანელი: შორენა რეხვიაშვილი  

ტელ:577-13-13-20  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


საბუნებისმეტყველო კათედრა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა ზრუნავს , ინოვაციური პედაგოგიური მიდგომებისა და ტექნოლოგიების დანერგვის გზით, განუვითაროს მოსწავლეებს სამყაროში მიმდინარე პროცესების აღქმის, კვლევისა და ზრუნვის უნარჩვევები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა აერთიანებს საგნის( ქიმია, ფიზიკა და ბიოლოგია) ყველა პედაგოგს. ისინი თანასწორობის საფუძველზე მონაწილეობენ კათედრის მუშაობაში.

კათედრის ხელმძღვანელი: ნინო მოლაშხია      

ტელ: 599105877   mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


სპორტის, ხელოვნების და ესთეტიკის კათედრა

სპორტის, შრომითი და ესთეტიკური აღზრდის კათედრის მიზანია აღზარდოს ფიზიკურად ჯანმრთელი პიროვნება, ხელი შეუწყოს მოსწავლეთა მოტივაციას, მათჩართულობას სპორტულ აქტივობაში; განუვითაროს შრომითი უნარჩვევები, შემოქმედებითი ნიჭი, ხელოვნების ნიმუშების აღქმის, მშვენიერების განცდისა და წარმოსახვის უნარი. სპორტის, ხელოვნების და ესთეტიკის კათედრა აერთიანებს შემდეგი საგნების( სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, მუსიკა, სპორტი და ჭადრაკი) ყველა პედაგოგს. ისინი თანასწორობის საფუძველზე მონაწილეობენ კათედრის მუშაობაში.

კათედრის ხელმძღვანელი: ნატო აბრამიშვილი  

ტელ: 551515784    mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Copyright © 2016. "თამარიონი"