ადმინისტრაცია

სკოლის დირექტორი

კომერციული დირექტორი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის მენეჯერი V-XII კლ.

სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის მენეჯერი I-IV კლ.

Copyright © 2016. "თამარიონი"