სიახლეები

tamarioni image

,,ფესვებს მოწყვეტილი ადამიანის ტრაგედია"

2 April 2017


,,ფესვებს მოწყვეტილი ადამიანის ტრაგედია"   სკოლა ,,თამარიონის " მე-9 მეორე კლასის მოსწავლეებმა კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი წარმოადგინეს. თანამედროვე მსოფლიოს ერტ--ერთი მწვავე პრობლემა ემიგრაციაა.ცწორედ ამ თემას მიეძღვნა მე-9 კლასში განხორციელებული პროექტი ნსახელწოდებით-,,ფესვებს მოწყვეტილი ადამიანის ტრაგედია".პროექტის ფარგლებჰი მოსწავლეებმა  შეძლეს  აღნიშნული პრობლემის უფრო ნათლად და მკაფიოდ გასიგრძეგანება ,საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება და მსჯელობა,თუ რა არის მიგრაციის გამომწვევი მიზეზი და როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა.

 

Copyright © 2016. "თამარიონი"