სიახლეები

tamarioni image

გრიფირებული სახელმძღვანელოები 2017-2018 წელი

21 August 2017 დადიანის #43 თამარიონის მშობლებს სახელმძღვანელოების შეძენისას
    მოგემსახურებიან
10% ფასდაკლებით (იკითხეთ გიული 599 74 15 25)

   

 

 

 

 

 

     I კლასის სახელმძღვანელოები

 

 

 

#

სახელმძღვანელო

გამომცემლობა

ავტორი

შენიშვნა

 

1

 

ქართული

 

 

მერიდიანი

მაღლაკელიძე, ყურაშვილი

კომპლექტი

2

 

მათემატიკა

 

პედაგოგიკა

რუხაძე

კომპლექტი

3

 

ბუნება

 

სულაკაური

ბლიაძე, ახვლედიანი

კომპლექტი

4

 

ხელოვნება

 

მერიდიანი

მაჭარაშვილი, ჯაბუა

კომპლექტი

 

5

 

მუსიკა

 

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

კომპლექტი

 

6

 

ინგლისური

 

 

MACMILLAN

 

1

 

კომპლექტი

 

 

 

 

 

      II კლასის სახელმძღვანელოები

 

 

 

 

#

სახელმძღვანელო

გამომცემლობა

ავტორი

შენიშვნა

 

1

 

ქართული

 

 

მერიდიანი

მაღლაკელიძე, ყურაშვილი

კომპლექტი

 

2

 

მათემატიკა

 

პედაგოგიკა

რუხაძე

კომპლექტი

 

3

 

ბუნება

 

სულაკაური

ბლიაძე, ახვლედიანი

კომპლექტი

 

4

 

ხელოვნება

 

მერიდიანი

მაჭარაშვილი, ჯაბუა

კომპლექტი

 

 

5

 

მუსიკა

 

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

კომპლექტი

 

6

 

ინგლისური

 

MACMILLAN

1 დონე

კომპლექტი

 

 

 

 

 

 

     III კლასის სახელმძღვანელოები

 

 

 

 

#

სახელმძღვანელო

გამომცემლობა

ავტორი

შენიშვნა

 

1

 

ქართული

 

 

მერიდიანი

მაღლაკელიძე, ყურაშვილი

კომპლექტი

 

2

 

მათემატიკა

 

პედაგოგიკა

რუხაძე

კომპლექტი

 

3

 

ბუნება

 

სულაკაური

ბლიაძე, ახვლედიანი

კომპლექტი

 

4

 

ხელოვნება

 

მერიდიანი

მაჭარაშვილი, ჯაბუა

კომპლექტი

 

 

5

 

მუსიკა

 

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

კომპლექტი

 

6

 

ინგლისური

 

 

MACMILLAN

 

2

 

კომპლექტი

 

7

 

რუსული

 

21 საუკუნე

ბარსეგოვა

1

კომპლექტი

 

 

 

 

 

     IV კლასის სახელმძღვანელოები

 

 

 

 

#

სახელმძღვანელო

გამომცემლობა

ავტორი

შენიშვნა

 

1

 

ქართული

 

 

მერიდიანი

მაღლაკელიძე, ყურაშვილი

კომპლექტი

 

2

 

მათემატიკა

 

პედაგოგიკა

რუხაძე

კომპლექტი

 

3

 

ბუნება

 

სულაკაური

ბლიაძე, ახვლედიანი

კომპლექტი

 

4

 

ხელოვნება

 

მერიდიანი

მაჭარაშვილი, ჯაბუა

კომპლექტი

 

 

5

 

მუსიკა

 

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

კომპლექტი

 

6

 

ინგლისური

 

 

MACMILLAN

 

3

 

კომპლექტი

 

7

 

რუსული

 

 

21 საუკუნე

 

ბარსეგოვა(დ 2)

 

კომპლექტი

 

 

 

 

 

     V კლასის სახელმძღვანელოები

 

 

 

 

#

სახელმძღვანელო

გამომცემლობა

ავტორი

შენიშვნა

 

1

 

ქართული

 

 

მერიდიანი

მაღლაკელიძე, ყურაშვილი

კომპლექტი

 

2

 

მათემატიკა

 

პედაგოგიკა

რუხაძე

კომპლექტი

 

3

 

ბუნებისმეტყველება

 

სულაკაური

ბლიაძე, ახვლედიანი

კომპლექტი

 

4

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

 

მერიდიანი

 

მაჭარაშვილი,

ჯაბუა

 

კომპლექტი

 

5

 

მუსიკა

 

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

კომპლექტი

 

6

 

ინგლისური

 

 

MACMILLAN

 

 4

 

კომპლექტი

 

7

 

რუსული

 

 

21 საუკუნე

 

ბარსეგოვა

 დ 3

 

კომპლექტი

 

8

 

ჩვენი საქართველო

 

 

ლოგოს პრესი

 

სურგულაძე,

ნეიძე

 

 

 

 

     VI კლასის სახელმძღვანელოები

 

 

 

 

#

სახელმძღვანელო

გამომცემლობა

ავტორი

შენიშვნა

 

1

 

ქართული

 

 

მერიდიანი

მაღლაკელიძე, ყურაშვილი

კომპლექტი

 

2

 

მათემატიკა

 

პედაგოგიკა

რუხაძე

კომპლექტი

 

3

 

ბუნებისმეტყველება

 

სულაკაური

ბლიაძე, ახვლედიანი

კომპლექტი

 

4

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

 

მერიდიანი

 

მაჭარაშვილი,

ჯაბუა

 

კომპლექტი

 

5

 

მუსიკა

 

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

კომპლექტი

 

6

 

ინგლისური

 

 

MACMILLAN

 

    5

 

კომპლექტი

 

7

 

რუსული

 

 

21 საუკუნე

 

ბარსეგოვა

  დ 4

 

კომპლექტი

 

8

 

ჩვენი საქართველო

 

ლოგოს პრესი

სურგულაძე, ნეიძე

კომპლექტი

 

 

 

 

 

    VII კლასის სახელმძღვანელოები

 

 

 

 

#

სახელმძღვანელო

გამომცემლობა

ავტორი

შენიშვნა

1

ქართული

სწავლანი

როდონაია

კომპლექტი

 

2

მათემატიკა

სულაკაური

ჯაფარიძე, წილოსანი,

წულაია.

კომპლექტი

3

გეოგრაფია

სულაკაური

ბლიაძე,

ჭანტურია

კომპლექტი

 

4

სახვითი და

გამოყენებითი 

ხელოვნება

დიოგენე

მეხაშიშვილი, მიქაბერიძე

კომპლექტი

5

 

მუსიკა

 

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

კომპლექტი

 

6

 

ინგლისური

 

TOP Score 1

HELEN HALLIWELL

კომპლექტი

 

7

რუსული

არტანუჯი

ლორთქიფანიძე (ს2)

კომპლექტი

 

8

 

ისტორია

 

სულაკაური

გორდეზიანი, სანიკიძე

კომპლექტი

 

9

 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნ.საფუძვლები

 

სულაკაური

მაყაშვილი, ქუთელია

კომპლექტი

 

 

 

 

 

  VIII კლასის სახელმძღვანელოები

 

 

 

 

#

სახელმძღვანელო

გამომცემლობა

ავტორი

შენიშვნა

1

ქართული

სწავლანი

როდონაია

კომპლექტი

 

2

მათემატიკა

სულაკაური

ჯაფარიძე, წილოსანი,

წულაია.

კომპლექტი

3

გეოგრაფია

სულაკაური

ბლიაძე, ჭანტურია

კომპლექტი

 

4

სახვითი და

გამოყენებითი

ხელოვნება

დიოგენე

მეხაშიშვილი,

მიქაბერიძე

კომპლექტი

5

 

მუსიკა

 

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

კომპლექტი

 

6

 

ინგლისური

 

TOP Score 2

HELEN HALLIWELL

კომპლექტი

7

რუსული

არტანუჯი

ლორთქიფანიძე (ს3)

კომპლექტი

8

 

ისტორია

 

სულაკაური

გორდეზიანი, სანიკიძე

კომპლექტი

9

ბიოლოგია

ტრიასი

ზაალიშვილი, იოსებაშვილი

კომპლექტი

10

 

ქიმია

ინტელექტი

ვარდიაშვილი

კომპლექტი

11

ფიზიკა

დიოგენე

ტატიშვილი

კომპლექტი

 

 

 

 

 

      IX კლასის სახელმძღვანელოები

 

 

 

 

#

სახელმძღვანელო

გამომცემლობა

ავტორი

შენიშვნა

1

 

ქართული

 

სწავლანი

როდონაია

კომპლექტი

 

2

მათემატიკა

სულაკაური

ჯაფარიძე,

წილოსანი,

წულაია.

კომპლექტი

3

გეოგრაფია

სულაკაური

ბლიაძე,

ჭანტურია

კომპლექტი

4

სახვითი და

გამოყენებითი

ხელოვნება

დიოგენე

მეხაშიშვილი,

მიქაბერიძე

კომპლექტი

5

 

მუსიკა

 

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

კომპლექტი

 

6

 

ინგლისური

 

TOP Score 3

HELEN HALLIWELL

კომპლექტი

7

რუსული

არტანუჯი

ლორთქიფანიძე (ს4)

კომპლექტი

8

იოსტორია

 

სულაკაური

რ.მეტრეველი,

ოთხმეზური

კომპლექტი

9

ბიოლოგია

ტრიასი

ზაალიშვილი,

იოსებაშვილი

კომპლექტი

10

 

ქიმია

ინტელექტი

ვარდიაშვილი

კომპლექტი

11

ფიზიკა

დიოგენე

ტატიშვილი

კომპლექტი

12

სამოქალაქო განათლება

სულაკაური

ტალახაძე,

ბრეგვაძე,

ქალდანი

 

 

 

 

 

 

     X კლასის სახელმძღვანელოები

 

 

 

 

#

სახელმძღვანელო

გამომცემლობა

ავტორი

შენიშვნა

1

 

ქართული

 

სწავლანი

როდონაია

კომპლექტი

 

2

მათემატიკა

სულაკაური

ჯაფარიძე,

წილოსანი,

წულაია.

კომპლექტი

3

მს.გეოგრაფია

სულაკაური

ბლიაძე, ჭანტურია

კომპლექტი

4

სამოქალაქო განათლება

სულაკაური

ტალახაძე,

ბრეგვაძე,

ქალდანი

 

 

5

ფიზიკა

დიოგენე

ტატიშვილი

კომპლექტი

6

 

ინგლისური

 

 

Gateway A2

 

DAVID SPENCER

 

კომპლექტი

7

რუსული

არტანუჯი

ლორთქიფანიძე (ს5)

კომპლექტი

8

 

ისტორია

 

სულაკაური

გორდეზიანი, სანიკიძე

კომპლექტი

9

ბიოლოგია

ტრიასი

ზაალიშვილი, იოსებაშვილი

კომპლექტი

 

10

 

ქიმია

ინტელექტი

ვარდიაშვილი

კომპლექტი

 

 

 

 

     XI კლასის სახელმძღვანელოები

 

 

 

 

#

სახელმძღვანელო

გამომცემლობა

ავტორი

შენიშვნა

 

1

ქართული

სწავლანი

როდონაია

კომპლექტი

 

2

მათემატიკა

სულაკაური

ჯაფარიძე,

წილოსანი,

წულაია.

კომპლექტი

3

გლობალური გეოგრაფია

სულაკაური

ბლიაძე,

ჭანტურია

კომპლექტი

4

 

ქიმია

 

ინტელექტი

ვარდიაშვილი

კომპლექტი

5

 

ფიზიკა

 

დიოგენე

ტატიშვილი

კომპლექტი

6

 

ინგლისური

 

 

Gateway B1

 

DAVID SPENCER

 

კომპლექტი

7

რუსული

არტანუჯი

ლორთქიფანიძე (ს6)

კომპლექტი

8

 

ისტორია

 

სულაკაური

კიღურაძე,

გორდეზიანი,

ასათიანი

კომპლექტი

9

ბიოლოგია

ტრიასი

ზაალიშვილი, იოსებაშვილი

კომპლექტი

 

 

 

 

 

    XII კლასის სახელმძღვანელოები

 

 

 

 

#

სახელმძღვანელო

გამომცემლობა

ავტორი

შენიშვნა

 

1

ქართული

სწავლანი

როდონაია

კომპლექტი

 

2

მათემატიკა

სულაკაური

ჯაფარიძე,

წილოსანი,

წულაია

 

კომლექტი

 

3

ისტორია

 

 

სულაკაური

.ფირცხალავა

 

 

4

 

ინგლისური

 

 

Gateway B1+

 

DAVID SPENCER

 

კომპლექტი

 

5

რუსული

არტანუჯი

ლორთქიფანიძე (ს7)

კომპლექტი

 

6

 

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

 

 

სიდი

 

ნ.ტალახაძე

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. "თამარიონი"